پیوندها  

افزایش سهولت فرآیند اداری و تکمیل پروژه سازمان الکترونیک از الویت های هیات مدیره استرییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در جمع نقشه برداران:

افزایش سهولت فرآیند اداری و تکمیل پروژه سازمان الکترونیک از الویت های هیات مدیره است

نشست مهندسان نقشه بردار استان با حضور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان و رئیس شورای انتظامی سازمان استان ورئیس دفتر نمایندگی گرگان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان در این نشست که با هدف بررسی موضوعات تخصصی نقشه برداری با ارائه گزارش عملکرد گروه تخصصی نقشه برداری انجام گردید، احمد تجری رییس این سازمان با اشاره به لزوم سرعت بخشی به فرآینداداری سازمان و تکمیل پروژه سازمان الکترونیک را از الویت های هیئت مدیره سازمان استان دانست. وی با اشاره به رکود حاضر در صنعت ساختمان در کشور بیان داشت:

باتوجه به وضعیت موجود ارائه خدمات مهندسی را گسترش خواهیم داد درهمین راستا اخیراً تفاهم نامه های مفیدی در زمینه های مختلف انعقادگردید . رییس نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود:

با پیگیری های مناسب افزایش تعرفه در سال 96صورت گرفته  و با دقت و اهتمامی مضاعف حق و حقوق مهندسین را درهمه زمینه ها دنبال خواهیم کرد ودرمقابل ازمهندسین کیفیت و سرعت ارائه خدمات مهندسی به مردم را خواستاریم .

در ادامه این نشست مهندس کامران کبیری عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان بیان داشت :

به حدنصاب نرسیدن مهندسین نقشه بردار در استان های کشور شرایط متفاوتی رادرتعلق تعرفه منجر گردید . به همین علت کمیته های کارشناسی تعرفه خدمات مهندسی در تمامی رشته ها به جهت پیگیری حق و حقوق مهندسین درکمیته چهارنفره استان تشکیل گردید.

وی درادامه در خصوص ارائه خدمات مهندسان نقشه بردار، تفاهم نامه منعقده با شهرداری را متذکر گردید و از ویژگی های مهم آن تفکیک نقشه برداری اولیه از نظارت نقشه برداری بیان داشت .

مهندس سید مجیدحسینی رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان گرگان در جهت رفاه حال مردم و سرعت بخشی به ارائه خدمات مهندسی نقشه برداری خواستار همکاری هرچه بیشترمهندسین با مالکین در پروسه های اداری گردید .

وی با یادآوری حساسیت خدمات مهندسی نقشه برداری در ساختمان ها ، ارائه خدمات با دقت نظر مضاعف را تاکید نمود .

رییس دفتر نمایندگی نظام مهندسی گرگان در انتها اقدامات صورت گرفته توسط دفتر نمایندگی در جهت ارائه خدمات مهندسی نقشه برداری و تسریع اموراداری را اعلام نمود .

 تذکر رئیس شورای انتظامی بر لزوم نظارت مستمر و دقت نظر مضاعف مهندسین نقشه بردار

مهندس حسین رضوی رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان درجمع نقشه برداران ضمن با اهمیت خواندن خدمات مهندسی نقشه برداری ، لزوم نظارت مستمر نقشه برداران را در ساختمان ها یادآور گردید.

وی درادامه موضوعات کنترل حدود ساختمانی و پارکینگ ها را از اهمیت بالایی دانست ودر انتها با توجه به حساسیت موضوع نقشه برداری حضور مداوم و نظارت دقیق توسط مهندسین را خواستار شد  .

درانتها حاضرین با بیان مشکلات در موضوعات مختلف تخصصی آموزشی و ... ارائه گزارش کمیته تخصصی به اتمام رسید .

 

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ