پیوندها  

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با آکادمی تخصص تنیس فدال                                                           

 

 

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با آکادمی تخصص تنیس فدال

طرفین تفاهم نامه  :

سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان به نمایندگی آقای مهندس احمد تجری بنشانی گرگان خیابان ولیعصر عدالت 36 بشماره تماس : 2353800 که ازین پس بعنوان طرف اول قرارداد نامیده میشود .

و آکادمی تخصصی تنیس فدال  به مدیریت آقای صالحی فرزند :اسکندر بشماره شناسنامه68  و تاریخ تولد1362  بنشانی : مجموعه ورزشی آزادی – بهارستان 5 مجموعه ورزشی غدیر بشماره تماس : 09117679020-32342565 که ازین پس بعنوان طرف دوم قرارداد نامیده میشود.

ماده یک موضوع :

استفاده اعضا ، پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و خانواده آنها طرف قرارداد  جهت استفاده از کلاس های ورزشی،آموزشی با ارائه معرفی نامه از سازمان طبق برنامه تنظیمی از سوی آکادمی تخصصی تنیس فدال.

مفاد و تعهدات آکادمی تخصصی تنیس فدال :

  هزینه دوره آموزشی به تفکیک شرایط به شرح ذیل می باشد. 

الف- آموزش مقدماتی (8 جلسه)   

ردیف

شرح دوره آموزشی

تعداد جلسه

شرایط زمین

هزینه ( به ریال )

1

آموزش تنیس مقدماتی تک نفره

8

آسفالت

2800000

2

آموزش تنیس مقدماتی تک نفره

8

خاکی

3200000

3

آموزش تنیس مقدماتی دو نفره

8

آسفالت

3200000

4

آموزش تنیس مقدماتی دو نفره

8

خاکی

3600000

5

آموزش تنیس مقدماتی چهار نفره

8

آسفالت

3600000

6

آموزش تنیس مقدماتی چهار نفره

8

خاکی

4000000

 

ب-آموزش تکمیلی (پیشرفته)

     هزینه دوره های تکمیلی (16 جلسه ) در دو فاز  (8 جلسه ای ) و در ابتدای هر فاز دریافت خواهد شد.

ردیف

شرح دوره آموزشی

تعداد جلسه

شرایط زمین

هزینه ( به ریال )

1

آموزش تنیس تکمیلی تک نفره

16

آسفالت

6400000

2

آموزش تنیس تکمیلی تک نفره

16

خاکی

7200000

3

آموزش تنیس تکمیلی دو نفره

16

آسفالت

7200000

4

آموزش تنیس تکمیلی دو نفره

16

خاکی

8000000

5

آموزش تنیس تکمیلی چهار نفره

16

آسفالت

8000000

6

آموزش تنیس تکمیلی چهار نفره

16

خاکی

8800000

 

ج- سانس آزاد (بدون حضور مربی)

ردیف

 شرح سانس

مدت زمان استفاده(به دقیقه)

شرایط زمین

هزینه ( به ریال )

1

سانس ساعت 9 الی 11

60

آسفالت

160000

2

سانس ساعت 9 الی 11

60

خاکی

220000

3

سانس ساعت 11 الی 14

60

آسفالت

140000

4

سانس ساعت 11 الی 14

60

خاکی

200000

5

سانس ساعت 14 الی 16

60

آسفالت

120000

6

سانس ساعت 14 الی 16

60

خاکی

180000

7

سانس ساعت 16 الی 18

60

آسفالت

150000

8

سانس ساعت 16 الی 18

60

خاکی

210000

9

سانس ساعت 18 الی 20

60

آسفالت

180000

10

سانس ساعت 18 الی 20

60

خاکی

250000

11

سانس ساعت 20 الی 22

60

آسفالت

200000

12

سانس ساعت 20 الی 22

60

خاکی

280000

13

سانس ساعت 22 الی 24

60

آسفالت

220000

14

سانس ساعت 22 الی 24

60

خاکی

300000

 

د- عضویت سالانه

برای آن دسته از عزیزانی که عضو سالانه آکادمی فدال می شوند تسهیلات و شرایط ویژه ای به ترتیب زیر در نظر گرفته میشود

الف- صدور کارت عضویت باشگاه

ب- استفاده 2 جلسه  از زمین بازی در هر ماه بصورت رایگان

ج- تحویل یک دست کامل لباس ورزشی بصورت رایگان

د- پرداخت کمک هزینه شرکت در یک تورنمنت داخلی توسط آکادمی تنیس فدال

ه- استفاده از دوره های آموزشی مقدماتی و تکمیلی (8 جلسه ای در ماه)

ی- پرداخت و انجام  بیمه ورزشی اعضا توسط آکادمی

هزینه عضویت ماهانه به مبلغ 3000000 ریال می باشد.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ