پیوندها  

موارد لازم جهت ثبت امور مالیاتی برای مهندسانموارد لازم جهت ثبت امور مالیاتی برای مهندسان 

در اجرای بخشنامه معاونت مالیات های غیر مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور لازم است صاحبان مشاغل به موارد زیر توجه ویژه داشته باشند

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح :

1-اگر فرد دارای مجوز، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند باید یک محل را بعنوان محل فعالیت اصلی تعیین و سایر محل های فعالیت بعنوان شعبه ثبت نماید.

2- چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل فعالیت شغلی داشته باشند مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

لازم به توضیح است در صورت عدم انتخاب مودی ،تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان ا مور مالیاتی خواهد بود ،لذا مودی می باید با توجه به حجم فعالیت یکی از گروه های (اول،دوم،سوم)را انتخاب و بر اساس آن صرفاًنسبت به تسلیم یک اظهار نامه اقدام نمایند.

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ