پیوندها  

جلسه مورخ 95/12/21جلسه هیات مدیره درساعت 16 روز شنبه مورخ 95/12/21 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی قرار گرفت:

  1. باعنایت به برگزاری جلسه کمیته اجرایی کاهش حوادث درتاریخ 95/12/18 با دبیری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص میزبانی جلسه بعدی بحث وبررسی بعمل آمد و مقررشد پیگیری لازم برای برگزاری جلسه بعدی درسال1396 بامیزبانی استان گلستان بعمل آید
  2. باعنایت به نامه شورای مرکزی درخصوص تعرفه خدمات مهندسی سال1396 بحث وبررسی شد
  3. با توجه به درخواست شرکت بیمه دی درخصوص پرداخت حق بیمه مسئولیت مهندسین و باعنایت به اتمام قرارداد مورد اشاره مقرر گردید مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال در وجه شرکت بیمه دی پرداخت گردد والباقی مطالبات شرکت پس از بررسی و تائید امور مالی پرداخت گردد
  4. جلسه درساعت 18 باذکر صلوات پایان یافت

 

جلسه هیات مدیره سازمان در ساعت 18 روز شنبه مورخ 95/12/21 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. مقررشد تعرفه پیشنهادی در چارچوب 25درصد کاهش طی جلسه ای با مدیر کل راه وشهرسازی استان در روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ارائه گردد سطح یک  برابر با تعرفه ابلاغی شورای مرکزی سطح دو  با ده درصد کاهش نسبت به تعرفه ابلاغی شورای مرکزی و سطح سه شامل سایر شهرها با حداکثر  بسته پیشنهادی تعرفه 96 مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.
  2.   نامه های شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران به شماره های 20047و20048 مورخ 95/12/21 درخصوص تسویه تعهدات مربوط به آپارتمانهای خریداری شده رامسر قرائت شد و مقرر گردید به آقای مهندس موسوی برای بررسی و اعلام نظر ارجاع گردد
  3.  نامه خانم یاسمن بای به شماره 19778 مورخ 95/12/17 درخصوص احداث ساختمان آموزشی در گنبدکاووس مبنی بر ارائه خدمات مهندسی رایگان مهندسان آزادشهر (طراحی ونظارت) با توجه به عدم تمایل مهندسان شهر گنبدکاووس براساس بند 4 مصوبه شماره 991 مورخ 95/12/21 هیات مدیره محترم سازمان مقرر گردید وفق بخشنامه شماره 57865/400 مورخ 94/10/20 وزارت راه وشهرسازی درصورتی که عرصه بنام موسسه آموزشی باشد و بارعایت سایر ضوابط و مقررات وفق بخشنامه مورداشاره مورد موافقت قرار گرفت.
  4. درخصوص مبلغ عیدی روسای دفاتر نمایندگی بحث وبررسی شد و مقرر گردید مبلغ عیدی روسای دفاتر نمایندگی نسبت به سال گذشته 000/500/1 ریال افزایش یابد. همچنین به دبیر کمیته مقررات ملی ساختمان مبلغ پنج میلیون ریال بابت عیدی اختصاص یابد
  5. بند 9 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/12/11 درخصوص سهم اسپانسرینگ مراسم پنج اسفند سال جاری 1395 مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد
  6. جلسه درساعت 20/10 باذکرصلوات پایان یافت


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ