پیوندها  

جلسه مورخ 95/12/07جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 16 روز شنبه مورخ 95/12/7 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. درخصوص مراسم روز مهندس برگزارشده درشهرهای گنبدکاووس و گرگان و موارد پیش آمده بحث وبررسی بعمل آمد
 2. باحضور مسئول امور مالی سازمان و مشاور مالیاتی گزارشی از عملکرد مالی سال 1394 سازمان وگزارش شرکت حسابرسی ارائه گردید و دراین خصوص بحث وبررسی بعمل آمد موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه گرگان
 3. بندشش مصوبه مورخ 95/12/3 کمیته تحول به شماره ثبت 19009مورخ 95/12/7 درخصوص لحاظ نمودن مبلغ مربوطه به مدرک تحصیلی آقای مهدی ایمانی موردتائید قرار گرفت
 4. جلسه درساعت 18باذکرصلوات پایان یافت

 

جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 18 روز شنبه مورخ 95/12/7 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. بحث وبررسی درخصوص عملکرد مالی سال1394سازمان باحضور بازرسان ادامه پیدا کرد ومقررشد امور مالی نسبت به ارائه توضیحات موردنیاز مواردی که تعیین آثار آن بر صورتهای مالی توسط موسسه حسابرسی نامشخص اعلام شده به مجمع عمومی اقدام نماید
 2. باحضور کارگروه تعیین تکلیف وضعیت قراردادی ومالی پروژه ساختمان دفترنمایندگی گنبدکاووس گزارشی توسط مهندس دانشورمهندس نادی و مهندس مجید غراوی ارائه گردید و دراین خصوص بحث وبررسی بعمل آمد و صورتجلسه تنظیم شده با تائید پیمانکار مربوطه مورخ 95/12/7 مورد تائید قرار گرفت ومقررشد وضعیت مالی پروژه براساس آن مشخص گردد
 3. مصوبات کمیته مقررات ملی ساختمان به شماره 18772 مورخ 95/12/3 بحث وبررسی شد و نامه شماره 18476 مورخ 95/11/30 واحد ژئوتکنیک درخصوص ضرائب پیشنهادی و الزامات مربوط به آزمایش بتن و مصالح مورد تائید قرار گرفت
 4. بند چهار مصوبه کمیته مقررات ملی ساختمان مذکور در بند فوق درخصوص ظرفیت و تعداد کار شرکتهای خدمات آزمایشگاهی در بخش آزمایش بتن باتوجه به کنترل صلاحیت وظرفیت توسط سازمان مقرر گردید درصورتی که قرارداد منعقده فی مابین مالک وشرکت قبل از ابلاغ 25درصد افزایش ظرفیت شرکتهای مذکور باشد باتائید دفتر نمایندگی با مسئولیت شرکتهای موردنظر درجهت رعایت حقوق مالکان تاسقف 5 کار درصورت درخواست مالک افزایش بلامانع است.
 5. بند5 مصوبه کمیته مقررات ملی ساختمان مذکور دربند فوق درخصوص افزایش ظرفیت مندرج درهرپروانه در رشته آزمایش مصالح به میزان 15 درصد درصورتی که 80درصد ظرفیت اشتغال شرکتهای فعال تکمیل گردد مورد تائید قرار گرفت.
 6. مقررشد جلسه فوق العاده هیات مدیره درساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ 95/12/9 دوجلسه برگزار گردد.
 7. جلسه درساعت 21باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ