پیوندها  

جلسه مورخ 95/11/02جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 16روز شنبه مورخ 95/11/2 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. درخصوص نظام نامه اداره جلسات هیات مدیره بحث وبررسی شد و مقررشد اصلاحات زیربعمل آید:
  • تعداد اعضای هیات مدیره جهت رسمی شدن جلسه 8نفر.
  • دبیر محترم بطریق مقتضی(شبکه های اجتماعی، پیامک و ...) دستور جلسه را به اطلاع اعضای محترم هیات مدیره برساند.
  • جلسات هیات مدیره دو جلسه در روز دوشنبه ازساعت 16 تا 20 تشکیل گردد.
  1. درخصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بحث وبررسی شد و مقررشد نوبت اول درتاریخ 95/12/3 و نوبت دوم درصورت به حدنصاب نرسیدن درتاریخ 95/12/8 برای تعیین روزنامه رسمی و بررسی تراز مالی سال1394و ارائه گزارش مربوط به پروژه ساخت دفترنمایندگی گنبدکاووس برگزار گردد
  2. مقررشد نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده جهت بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سال1396 درتاریخ 95/12/16 و درصورت به حدنصاب نرسیدن درتاریخ 95/12/17 برگزار گردد.
  3. مقررشد درصورتی که منع قانونی نباشد در مجمع عمومی مذکور در بندهای 4و5 این مصوبه در یک مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 95/12/16 و نوبت دوم 95/12/17 برگزار شود.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ