پیوندها  

جلسه مورخ 95/10/27جلسه هیات مدیره درساعت 16 روز دوشنبه مورخ 27/10/95 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. گزارشی از جلسه برگزارشده سازمان باحضور مدیر کل راه وشهرسازی استان ، مدیر تعاون کارورفاه اجتماعی ، مدیرکل فنی وحرفه ای درخصوص ایمنی کارگاه ارائه گردید.
  2. گزارشی از جلسه برگزارشده با مدیر کل تامین اجتماعی درخصوص انعقاد تفاهم نامه جهت حمایت از مهندسان و قرار گرفتن تحت پوشش تامین اجتماعی بحث و بررسی شد.
  3. مقررشد نظام نامه اداره جلسات هیات مدیره توسط اعضا هیات مدیره بررسی ودرجلسه بعدی بحث و تبادل نظر بعمل آید.
  4. مقررشد پیش نویس تفاهم نامه برقراری خانه گفتمان شهر تهیه گردد و پس از تصویب در هیات مدیره به امضای طرفین تفاهم نامه برسد.
  5. جلسه درساعت 18 پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ