پیوندها  

جلسه مورخ 95/10/18جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 16 مورخ 95/10/18 تشکیل موارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. مقررشد جلسه هیات مدیره در روز دوشنبه مورخ95/10/20 ازساعت 16الی20 دوجلسه برگزار شود
 2. درخصوص کارکنانی که دارای پروانه اشتغال می باشند مرکز و دفاتر نمایندگی باعنایت به نامه شورای مرکزی مبنی بر عدم استفاده کارکنان سازمان از پروانه اشتغال بحث وبررسی شد و مقررشد اموراداری نسبت به ارائه فهرست کارکنان مورد اشاره به همراه کارکرد مهندسی آنها 1395و1394 ازطریق دفاتر نمایندگی سطح استان اقدام نماید
 3. نامه کمیته آموزش به شماره ثبت 15294 مورخ 95/10/18 درخصوص برگزاری کلاسهای آمادگی ورود به آزمون نظارت واجرا ویژه مهندسان معماری استان (مدت کلاس 100 ساعت ، مدرس آقای مهندس یاسر کریمی، پذیرایی میان وعده بدون نهار، شروع اولین دوره سه شنبه 21 دی ماه و از هفته های بعد روزهای دوشنبه و سه شنبه و پرداخت شهریه طی دو مرحله ، مرحله اول تا 19 دی ماه و مرحله دوم تا یک بهمن ماه در قالب یک فقره چک) به همراه هزینه های پیشنهادی با توجه به بند 3 مصوبه مورخ 95/10/18 هیات مدیره محترم سازمان مورد موافقت قرار گرفت.
 4. مقرر شد آقای اخوان مشاور قانون کار درخصوص مسئول ایمنی کارگاه بحث وبررسی و تصمیم گیری بعمل آید درجلسه دوشنبه مورخ 95/10/20
 5. مقررشد درجلسه دوشنبه مورخ 95/10/20 هیات مدیره باحضور اعضای شورای انتظامی گزارشی از عملکرد شورای انتظامی ارائه گردد.
 6. تصویب گردید درجلسه دوشنبه مورخ 95/10/20 هیات مدیره باحضور اعضای شورای انتظامی گزارشی از عملکرد شورای انتظامی ارائه گردد.
 7. گزارش مربوط به وام قرض الحسنه بانک رسالت قرائت ومقررشد لیست جدید به تعداد سی نفر وام ضروری به تشخیص هیات رئیسه در اسرع وقت به بانک معرفی گردد.
 8. نامه کمیته آموزش به شماره ثبت15293 مورخ 95/10/18 درخصوص دوره های ارتقا پایه مهندسان قرائت شد وبه جزء دوره آموزشی مربوط به مهندسان برق مورد تائید قرار گرفت و مقررشد آقای مهندس پسرک لی دوره های مربوط به مهندسان برق را باهماهنگی کمیته آموزش طی جلسات آتی پیشنهاد نماید.
 9. بند 8 مصوبه مورخ 95/10/11 هیات رئیسه درخصوص برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1392 و پرداخت سی درصد نقد ومابقی طی ده قسط ده ماه بحث وبررسی و مورد تائید قرار گرفت.
 10. درخصوص نماینده هیات مدیره درحوزه شرق یک وغرب بحث وبررسی شد وبه ترتیب مهندس آلوستانی و آقای مهندس کریمی به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 11. جلسه درساعت 18/30 باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ