پیوندها  

جلسه مورخ 95/10/13جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 16 روز دوشنبه مورخ 95/10/13 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. باعنایت به بند 3 مصوبه هیات مدیره مورخ 95/8/3 مقررشد برای چاپ کتابچه ایمنی به تعداد پنج هزار جلد هزینه های مورد نیاز ازسرفصل های ترویج مقررات ملی 150000000ریال ازسرفصل برگزاری پنج اسفند 75000000ریال ازسرفصل 10000000ریال تامین گردد
  2. باحضور دکتر مومنی مدیر کل فناوری اطلاعات درخصوص سازمان الکترونیکی احصا و بازمهندسی فرایندهای سازمان تحیلی طراحی و پیاده سازی سیستم بحث وبررسی بعمل آمد و مقررشد آقای دکتر مومنی جهت انجام فاز شناخت وبراورد زمان و هزینه مورد نیاز جهت اجرای سازمان الکترونیکی همکاری نماید شناخت وضعیت موجود سازمان
  3. اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره مالیاتی ازتاریخ 95/7/1 تا95/9/30  قرائت شد و مقررشد با عنایت به نظر خزانه دار و مشاور مالیاتی سازمان پرداخت مورد اشاره طی سه مرحله شامل 351480000ریال ازتاریخ 95/10/15 مبلغ 117160000ریال درتاریخ 95/11/15 مبلغ 234320000ریال درتاریخ 95/12/15 از محل اعتبارات مربوطه انجام شود
  4. مصوبات کمیته مقررات ملی ساختمان مورخ 95/9/24 قرائت شد ومقررشد درخصوص گمانه ها مسئولان دفاتر نمایندگی مدیریت لازم را دراین خصوص بعمل آورند
  5. مصوبات کمیته مقررات ملی ساختمان مورخ 95/10/8 قرائت شد ومقرر شد درخصوص قراردادهای خدمات مهندسی جدید پرداخت حق الزحمه ناظرین سازه و معماری زیر200 مترمربع زیربنا و حق الزحمه ناظرین برق و مکانیک زیر 300مترمربع زیربنا بصورت یکجا پرداخت گردد
  6. باعنایت به مصوبات کمیته مقررات ملی ساختمان مورخ 95/10/8 مقررشد با دفاتر نمایندگی مکاتبه گردد تا ازتقسیم قراردادهای خدمات مهندسی در پلاک ثبتی واحد که مغایر با اصول مربوط به مبحث دوم مقررات ملی و ضوابط مربوط به فعالیت سازندگان مسکن وساختمان می گردد اجتناب نمائید
  7. مقررشد آقای مهندس حامد آشوری جایگزین آقای مهندس سپهری در کمیته آموزشش گردد
  8. با عنایت به نامه گروه تخصصی مکانیک به شماره ثبت 15084مورخ 95/10/13 درخصوص معرفی اعضا کنترل نقشه مکانیک مقررشد مهندس محمد امین مرادی از حوزه گالیکش کلاله مینودشت به دفتر نمایندگی گنبد کاووس جابجا گردند و آقای مهندس داود احمدی نصرآبادی به کنترل نقشه دفترنمایندگی گرگان اضافه گردند
  9. نامه کمیته آموزش به شماره ثبت 14477 مورخ 95/10/6 درخصوص برگزاری دوره های آموزش عمومی مهندسان برق قرائت ومقررشد دوره های آموزشی ارتینگ و همبندی با مبلغ پیشنهادی بیست میلیون ریال و اندازه گیری مقاومت زمین بمبلغ پیشنهادی بیست میلیون ریال درسال 1395 برگزار گردد
  10. نامه دفترنمایندگی گنبدکاووس به شماره ثبت 15050 مورخ 95/10/13 درخصوص پروژه  آقای مهدی محمدی با زیربنای 5518/80 مترمربع و درخواست مالک جهت پرداخت 80درصد حق الزحمه بصورت چک بدون ضمانت نامه باارائه برگه رضایت نامه مهندسان ناظر و پرداخت 20درصد اولیه حق الزحمه بصورت چک دوماهه قرائت شد ومققرشد به شرط رضایت کتبی ناظرین


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ