پیوندها  

جلسه مورخ 95/10/11جلسه هیات مدیره درساعت 16 روز شنبه مورخ 95/10/11 تشکیل وموارد زیربحث و بررسی شد:

1-گزارشی از عملکرد حوزه های دفاتر نمایندگی توسط نمایندگان هیات مدیره درحوزه ها ارائه گردید درخصوص نمایندگان هیات مدیره در حوزه ها بحث وبررسی شد و مقررشد آقای مهندس کوسه غراوی بعنوان نماینده هیات مدیره در گنبدکاووس و درغیاب ایشان آقای مهندس ایگدری عهده دار وظایف می باشند همچنین آقای مهندس ایگدری بعنوان نماینده هیات مدیره درحوزه شرق دو انتخاب گردید.

2- بندپنج مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/10/11درخصوص صورتجلسه رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار ساختمان دفترنمایندگی گنبدکاووس مورخ 95/10/11 باحضور نمایندگان کارفرماو پیمانکار بحث وبررسی ومورد تائید قرار گرفت.

جلسه درساعت 18/30 باذکرصلوات پایان یافت.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ