پیوندها  

جلسه مورخ 95/10/06جلسه هیات رئیسه سازمان درساعت 16 روز دوشنبه مورخ 95/10/6 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. باعنایت به جلسه برگزارشده با شهرداران شهرهایی که دفاتر نظام مهندسی در آنها تعطیل شده اند و مقرر شد باستناد صورتجلسه مربوط کارکنان سازمان با مراجعه دوروز در هفته به مکانی که شهرداری های مورد اشاره در اختیار قرار می د هند امور مربوط به ارباب رجوعان را به انجام رسانند همچنین مقررشد شهروندان شهر تازه تاسیس قرق به دفتر نمایندگی فاضل آباد برای انجام امور مربوط به ارائه خدمات مهندسی مراجعه نمایند
  2. باحضور اعضا کمیته نظام پیشنهادات گزارشی از عملکرد کمیته توسط اعضا ارائه گردید و درخصوص مسائل وموضوعات مورد نظر بحث وبررسی بعمل آمد و مقررشد غرفه نظام پیشنهادات مراسم در روز مهندس دایر گردد
  3. گزارشی از سازمان الکترونیک توسط مهندس ایگدری ارائه گردید و مقررشد از آقای دکتر مومنی برای استفاده از نقطه نظرات و رهنمودهای ایشان دعو.ت بعمل آید

جلسه درساعت 18 باذکرصلوات پایان یافتنظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ