پیوندها  

جلسه مورخ 95/08/15جلسه هیات مدیره در ساعت16روز شنبه مورخ 95/8/15 تشکیل موارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. باعنایت به انصراف آقای مهندس مهدی ملک از عضویت در کمیته نظام پیشنهادات مقررشد آقای مهندس محمد حسن فلسفی جایگزین گردد
 2. درخصوص موضوعات مربوط به کمیته چهارنفره موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل شهرسازی نقشه برداری و تفاهم نامه سه جانبه برق بحث وبررسی ومورد تائید قرار گرفت.
 3. نامه گروه تخصصی مکانیک درخصوص معرفی افراد واجد صلاحیت تاسیسات مکانیک در کمیته کنترل نقشه بشرح زیر گرگان عیسی ایری، مهدی حاجی نژاد-علی  آباد ، فاضل آباد و قرق میرعلی سرحدی، زهراسادات خاندوزری و یحیی تاجیک قنبری  آق قلا سیدمهدی حسینیه ، علی ایزدی حسین فرساد کردکوی و بندرگز مجتبی عباسی ، محمدرضا پهلوانی نژاد ، محمد منوچهری بندرترکمن سیمین شهر و گمیشان فرزاد نیک زاد ، امام بردی سوقی، احسان سپهری راد آزادشهر قاسم نجاریان و علی محمد زمانی  کلاله مینودشت گالیکش ومراوه تپه مهران حسینی، امین محمدمرادی نوید کوشا  رامیان وخان ببین دلند هادی میرزا محمدی، میثم زمانی، محمد جلالی مورد تائید قرار گرفت.
 4. بند10 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/8/8 درخصوص پاداش ازدواج آقای رنجبر از کارکنان سازمان قرائت ومقررشد باعنایت به مصوبات قبلی پرداخت پنجاه درصد حقوق پایه ازدواج اقدام گردد.
 5. بند3 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/8/10 درخصوص هزینه های دوره سرپرست کارگاه بحث وبررسی شد و بادریافت مبلغ 1/300/000 ریال بازای هرنفر شرکت کننده مورد تائید قرار گرفت.
 6. نامه دبیر کمیته مقررات ملی ساختمان به شماره ثبت 11712مورخ 95/8/15 درخصوص ارائه خدمات معاضدتی و اعمال وحدت رویه و ارائه خدمات همانند اشخاص تحت پوشش کمیته امداد . بهزیستی و خانواده معظم شهدا قرائت شد و مقررگردید ارائه تخفیف در طراحی و اجرا تا متراژ 70 مترمربع برای یک بار جهت طراحان داوطلب ارائه خدمت ودرصورت موافقت مهندسان ناظر جهت اعمال تخفیف برای یک بار در سال بلامانع می باشد.
 7. درخصوص برگزاری مناقصه اجرای اسکلت ساختمان دفترنمایندگی علی آباد بحث وبررسی شد وفق آیین نامه مالی معاملاتی مناقصه برگزار گردد و پیمانکاران محلی در اولویت قرار گیرند (بارعایت صرفه وصلاح سازمان)
 8. بند6 مورخ95/7/6 و بند12 مورخ 95/8/12 مصوبات هیات رئیسه درخصوص پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بطور علی الحساب بابت بدهی به شورای مرکزی بحث وبررسی و مورد تائید قرار گرفت.
 9. بند9 مصوبه هیات رئیسه مورخ95/8/15 درخصوص بدهی ساختمان در حال احداث دفترنمایندگی علی آباد قرائت ومورد تائید قرار گرفت.
 10. بند5 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/8/12 درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه مسئولیت گاز بحث و بررسی ومورد تائید قرار گرفت.
 11. جلسه درساعت 18/20 باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ