پیوندها  

جلسه مورخ 95/08/08جلسه هیات مدیره سازمان در ساعت 16/15 روز شنبه مورخ 95/8/8  تشکیل و موارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. نامه شورای مرکزی به شماره 26893 مورخ 95/8/3 درخصوص نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی بانضمام نظام نامه مورد اشاره قرائت شد و مقررشد اقدامات لازم برای اجرای مفادنظام نامه بعمل آید همچنین وفق تبصره ماده شش نظام نامه هیات اجرایی بشرح زیر انتخاب شدند.

خانم مهندس جرجانی مهندس ایگدری و مهندس اسلانی که بکارگیری واحدهای سازمانی نظیر حراست و مدیراجرایی را عهده دار گردیدند و سایر اعضا هیات مدیره مهندس کریمی، مهندس پسرک لی و مهندس کبیری بعنوان هیات نظارت بر انتخابات دفاتر نمایندگی انتخاب گردیدند.

  1. نامه شورای مرکزی به شماره 26894مورخ 95/8/3 درخصوص نظام نامه گروه های تخصصی قرائت شد ومقررشد اقدامات لازم برای انجام انتخابات گروه های تخصصی وفق نظام نامه ابلاغی بعمل آید.
  2. وفق بند 1 مصوبه حاضر مقررشد مهندس احسان مرجانی و مهندس علی اصغر قدیمی بعنوان دیگر اعضای هیات اجرایی انتخابات دفاتر نمایندگی و دکتر امیر مصباح و مهندس حجت اله عامری بعنوان دیگر اعضای هیات نظارت برانتخابات دفاتر نمایندگی انجام وظیفه نمایند.
  3. درخصوص هیات اجرایی ونظارت برانتخابات گروه های تخصصی بحث وبررسی شد و دونفر اعضاهیات مدیره مهندس آلوستانی و مهندس فرهمندنیا سه نفر غیراز اعضای هیات مدیره مهندس حمید بهرامی، مهندس رضا عرفانیان و خانم مهندس مزیدی بعنوان اعضای هیات اجرایی انجام وظیفه نمایند و هیات رئیسه حاضر سازمان بعنوان هیات نظارت انجام وظیفه نماید.
  4. بند هشت مصوبه هیات رئیسه مورخ95/8/8 درخصوص نامه دفتر نمایندگی گرگان به شماره 9604مورخ95/7/6 وشماره ثبت 9960مورخ95/7/13
  5. درخصوص مراجعه مالکین جهت بازدید و نقشه برداری مجدد بابت تهیه نقشه های وضع موجود عرصه بازدید اولیه نقشه برداری و اعیان نقشه های تفکیکی آپارتمانها و ریزمحاسبات متراژ نقشه برداری پایانکار مورد تائید قرار گرفت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ