پیوندها  

تغییر شماره حساب واریزی بابت صدور، تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کارشرکت تعاونی کارکنان مسکن و شهرسازی اعلام کرد از تاریخ 29 آذر مبلغ یکصدهزار ریال که بابت هزینه آماده سازی، هلوگرام و پرس برگه هر پروانه اشتغال بکار اخذ می شود به شماره حساب جاری بانک مسکن مرکزی 14002191378 بنام شرکت تعاونی کارکنان مسکن و شهرسازی فجر گلستان واریز گردد.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ