پیوندها  

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان پرونده اشتغال خود را به اداره کل راه و شهرسازی استان تسلیم کردرییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان پرونده اشتغال خود را به اداره کل راه و شهرسازی استان تسلیم کرد

رییس سازمان نظام مهندسی‌ استان گلستان با هدف اعتماد سازی و رعایت اخلاق حرفه‌ای، پروانه اشتغال خود را به اداره کل راه و شهرسازی استان تسلیم کرد. به گزارش روابط عمومی این سازمان، احمد تجری هدف از این کار را اعتمادسازی و رعایت اخلاق حرفه‌ای و رعایت عدالت اعلام کرد. وی تعامل با دستگاه ها در جهت بازیابی مجدد جایگاه نظام مهندسی ساختمان، برنامه ریزی برای تعیین تکلیف مواد قانونی مسکوت مانده، شفاف سازی عملکرد، اصلاح امور جاری سازمان، رعایت حقوق متقابل مهندسان و مردم را از مهمترین برنامه های کاری عنوان کرد.
تجری از پیشکسوتان، مهندسان صاحب نظر و همه اعضای سازمان خواست تا با مشارکت خود و انتقال نظرات و پیشنهادات سازنده به ارتقای همه جانبه سازمان کمک نمایند.