پیوندها  

وظایف مهندسان در قبال قانون پیش فروش ساختمانوظایف مهندسان در قبال قانون پیش فروش ساختمان

کمیته مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی ساختمان گلستان جهت آگاهی رسانی به مهندسان وظایف و تکالیف آن ها را نسبت به این قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور 1393 اعلام کرد.

1- وفق ماده 12 قانون پیش فروش و ماده 11 آیین نامه اجرایی در صورت تقاضای پیش خریدار یا پیش فروشنده مبنی بر ارایه گزارش پیشرفت مهندس ناظر مکلف است ظرف مدت یک ماه گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را در دو نسخه ارایه نماید.

2- امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان که می بایست توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

3- تأیید مهندس ناظر در خصوص مفاد ماده 13 و 14 قانون پیش فروش

4- تکمیل شناسنامه فنی ساختمان توسط طراحان و ناظران وفق ماده 22 قانون پیش فروش مصوب 89 و بند "د" ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 93نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ