پیوندها  

جلسه مورخ 95/08/03جلسه هیات مدیره درساعت 16/15 روز دوشنبه مورخ 95/8/3 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. باعنایت به بند 5 مصوبه هیات مدیره مورخ 95/8/1 باحضور نماینده بیمه ایران خانم انواری درخصوص روش های جدید بیمه مسئولیت مهندسان ناظر وطراح بحث وبررسی بعمل آمد.
  2. ادامه تراز مالی سال1394 سازمان بحث وبررسی شد ومورد تائید قرار گرفت و مقررشد در اختیار بازرسان سازمان قرار گیرد.
  3. بمنظور ترویج مقررات ملی ساختمان برای چاپ کتابچه ایمنی به تعدا پنج هزار جلد بحث وبررسی یعمل آمد کلیات آن مورد تائید قرار گرفت و مقررشد جزئیات آن ابعاد وکیفیت چاپ وارائه یک نسخه قبل از چاپ در هیات رئیسه توسط دبیر کمیته انتشارات آقای مهندس صابر مناجاتی ارائه گردد همچنین مقررشد هزینه های مربوطه از محل ردیف های ترویج مقررات ملی ساختمان مراسم 5 اسفند و خرید کتاب و نشریات پرداخت گردد.

جلسه درساعت 18/10 باذکرصلوات پایان یافت.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ