پیوندها  

جلسه مورخ 95/07/26جلسه هیات مدیره سازمان در ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 95/7/26 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. درخصوص موضوعات مربوط به جلسه با مدیر کل راه وشهرسازی استان سه شنبه مورخ 95/7/27 بحث وبررسی شد.
 2. درخصوص هیات حل اختلاف مالیاتی بحث وبررسی شد  ومقررشد خانم مهندس جرجانی بررسی های لازم را بعمل آورد وبا برگزاری جلسه با نمایندگان فعلی سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی نتیجه وپیشنهاد لازم را به هیات مدیره ارائه نماید.
 3. نامه کمیته آموزش مورخ 95/7/26 درخصوص برگزاری کارگاه آشنایی باعنوان طراحی وکنترل سازه های بتن آرمه براساس 2015 ایتبس 2014 سیف و آ[یین ویرایش آیین نامه 2800 زلزله مبحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان ویژه اعضای کمیته کنترل نقشه ویژه اعضای کمیته کنترل نقشه دفاتر نمایندگی سارسر استان مسئولین دفاتر طراحی عمران و طراحان سازه ای و حرفه ای استان قرائت شد و با کلیات برگزاری کارگاه آشنایی موافقت شد و مقررشد جزئیات برگزاری کارگاه و هزینه های مربوط در هیات رئیسه بررسی وتصمیم گیری بعمل آید.
 4. نامه رئیس کمیته آموزش مورخ 95/7/26درخصوص پرداخت حق الزحمه اعضایی که جهت کنترل و نظارت و دوره های ارتقای پایه حضور دارند حق الزحمه رئیس کمیته آموزش و حق الجلسات اعضای کمیته قرائت شد و درخصوص افرادی که جهت کنترل و نظارت بر دوره های ارتقا حضور خواهندداشت با اداره کل راه وشهرسازی رایزنی بعمل آید حق الزحمه رئیس کمیته آموزش بازای هر پنجاه ساعت حضور درماه حداکثر شش میلیون ریال بابت حق الجلسات اعضا کمیته مطابق بودجه مصوب عمل گردد
 5. درخصوص جبران زحمات اعضای کمیته ها درمحافل مجالس دوره ها و همایش ها بحث وبررسی شد و مقررشدموضوع در هیات رئیسه تفویض گردد تاظرف مدت یک هفته تصمیم گیری بعمل آید.
 6. باعنایت به گزارش خزانه دار سازمان درخصوص خرید سخت افزار مورد نیاز جهت راه اندازی نرم افزار همکاران سیستم بمبلغ پنجاه میلیون ریال بحث وبررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
 7. نامه مدیریت بیمه دی استان گلستان به شماره ثبت 8262 مورخ 95/6/10 پرداخت حق بیمه سه ماهه اول سال 1395 دفاتر نمایندگی گرگان وگنبدکاووس قرائت شد و مقررشد پس از بررسی و تائید امور مالی سازمان از محل اعتبار مربوطه پرداخت گردد.
 8. درخصوص حق الزحمه دبیران کمیته ها و مشاورات بحث وبررسی شد وبررسی های لازم در کمیته تحول بعمل آید پیشنهاد حق الزحمه دبیران کمیته ها به هیات رئیسه و حق الزحمه مشاوران سازمان به هیات مدیره پیشنهاد گردد.
 9. درخصوص تمدید مهلت مناقصه بیمه مسئولیت مهندسان طراح و ناظر بحث وبررسی و مقررگردید به مدت یک هفته ازتاریخ کتایب تمدید گردد.
 10. بند 13 مصوئبه هیات رئیسه مورخ 95/7/13 درخصوص انتقال بخشی از سپرده های بانک ملت بمبلغ پانزده میلیون ریال به بانک رفاه باتوجه به گزارش حسابداری سازمان مبنی بر سود بیشتر سپرده ها نزذ بانک به میزان چهار درصد بحث وبررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت.
 11. مقررشد خانم سمیرا قاسمی بعنوان عضو کمیته کنترل نقشه معماری دفترنمایندگی علی آباد نیز انجام وظیفه نماید.

جلسه درساعت 20/18 باذکرصلوات پایان یافت.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ