پیوندها  

جلسه مورخ 95/07/24جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 16/15 روز شنبه مورخ 95/7/24 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. درخصوص ساماندهی امور مجریان بحث وبررسی شد ومقررشد خانم مهندس جرجانی بعنوان نماینده هیات مدیره در خصوص ساماندهی امور مجریان و پیگیری امور مربوطه تاحصول نتیجه وارائه به هیات مدیره انجام وظیفه نمایند.
  2. درخصوص حضور نماینده سازمان در امور مربوط به پلمپ پروژه های تحت قرارداد نظام مهندسی و تعامل وهمکاری با اجرائیات شهرداری های شهرهای استان مقررشد خانم مهندس جرجانی نحوه اجرای فرایند مربوطه را طی پیشنهادی به هیات مدیره ارائه نماید.
  3. بند یک مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/7/17 درخصوص صورت های مالی منتهی به پایان سال 1394 قرائت ومقررشد در اختیار اعضای هیات مدیره قرار گیرد تا نسبت به بررسی وتائید اقدام نمایند.
  4. بند 9 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/7/24 درخصوص ابلاغیه تخلفات تبصره یک ماده صد شهرداری گرگان مربوط به ساختمان دفترنمایندگی گرگان قرائت شد و مورد تائید قرار گرفت.
  5. نامه مدیر اداری سازمان به شماره ثبت 10384مورخ 95/7/19 قرائت شد و مقررشد مطابق بند 4 مصوبه حاضر اقدام گردد.
  6. بند شش مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/7/17 درخصوص نامه مدیر اداری به شماره ثبت 9944 مورخ 95/7/12 بانضمام نامه دفترنمایندگی گرگان به شماره 9740 مورخ 95/7/8 درخصوص اتمام قرارداد پاره وقت خانم هدیه کوهی و درخواست تمدید قرارداد ایشان با توجه به اعلام رضایت دفترنمایندگی گرگان از عملکرد دوماهه ایشان همچون سنوات گذشته بصورت تمام وقت قرائت ومورد تائید قرار گرفت .
  7. درخصوص افزایش ظرفیت مهندسان ناظر بحث وبررسی شد ومقررشد درصورتیکه ظرفیت اشتغال استفاده شده اعضای فعال و دارای صلاحیت دفترنمایندگی به 90درصد رسیده باشد و واحد انفورماتیک 50درصد ظرفیت اشتغال را فقط به همان اعضای فعال اضافه نمایند در مرحله بعد درصورت نیاز محاسبه مجدد ضریب مصرفی ظرفیت اشتغال ابتدا به اعضای فعالی که در مرتبه قبل ظرفیت اشتغال آنها اضافه نشده بود اما در حال حاضر فعال و دارای صلاحیت می باشند ظرفیت آنها اضافه گردد.
  8. بند 10 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/7/24 درخصوص پرداخت حق الزحمه آقای عبداله ایزدی نسب مورد تائید قرار گرفت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ