پیوندها  

جلسه مورخ 95/07/12جلسه هیات مدیره در ساعت 16 مورخ 95/7/12 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. با عنایت به بند 5 مصوبه هیات مدیره مورخ 95/6/27 درخصوص تعیین اعضاوکمیسیون های تخصصی درروز شنبه مورخ 95/7/17 تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی انجام گردد.
  2. نامه مدیر اداری سازمان به شماره 156مورخ 95/5/11 درخصوص مطالبات پایان قراردادخانم فاطمه قاسمپور تاپایان 95/4/31 جمعا بمبلغ یکصدو هفده میلیون و چهارهزار وهشتصد ودو قرائت شد و باعنایت به تائید مشاور کارسازمان مقرر شد پس از اخذ تعهد از مشارالیها مبنی بر خاتمه قرارداد و عدم تمایل به ادامه همکاری بانظر مشاور حقوقی سازمان اقدام لازم برای پرداخت مطالبات ایشان بعمل آید.
  3. نامه آقای مهندس پسرکلی درخصوص معرفی اعضای کمیته برق و شیوه نامه برق مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برای اعضای کمیته های مورد اشاره برابر پیشنهاد آقای مهندس پسرکلی ابلاغ صادر گردد شماره ثبت 9579مورخ 95/7/6 همچنین مقررشد مدت احکام کمیته برق تاپایان سال 1396تعیین گردد و درصورت صلاحدید نسبت به تمدید احکام مزبور اقدام لازم صورت گیرد.
  4. مقررشد درراستای ساماندهی عوامل اجرایی در امر ساخت وساز رشته های تاسیسات معماری و عمران الزام به داشتن مهارت فنی موضوع ازطریق شورای فنی استان پیگیری و درخصوص اخذ مصوبه ازشورای فنی استان اقدام لازم و پیگیری ازطرف سازمان صورت پذیرد.
  5. بند8 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/6/27 درخصوص الزام اجرای اتوماسیون اداری و سازمان الکترونیکی بحث وبررسی شد و مقررشد آقای مهندس ایگدری درجلسه بعدی موضوع را بررسی و پیشنهادات لازم را در جلسه هیات مدیره طرح نماید.

جلسه درساعت 18/15 باذکرصلوات پایان یافت.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ