پیوندها  

جلسه مورخ 95/07/05جلسه هیات مدیره در ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 95/7/5 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. باحضور بازرسان و حراست سازمان درخصوص امور گاز مربوط به دفترنمایندگی کلاله بحث وبررسی شد.
  2. با حضور مسئول دفترنمایندگی کلاله درخصوص مشکلات مربوط به امور گاز آن دفترنمایندگی بحث وبررسی شد .
  3. درخصوص برگزاری مجمع عمومی در گنبد کاووس طی دوهفته آینده و جزئیات آن بحث وبررسی شد.
  4. درخصوص پروژه ساختمان دفترنمایندگی گنبدکاووس سرکار خانم مهندس جرجانی گزارش کارگروه بررسی صورت وضعیت قطعی پروژه مورد اشاره را ارائه نمود ومقررشد بمنظور تعیین تکلیف وضعیت پروژه طی جلسه ریاست سازمان خانم مهندس جرجانی بااخذ نظر مشاور حقوقی سازمان بررسی نهایی وارائه راهکار نمائید.
  5. جلسه درساعت 20 باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ