پیوندها  

جلسه مورخ 95/07/03جلسه هیات مدیره در ساعت 17 روز شنبه مورخ 95/7/3 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. باعنایت به بند 3 مصوبه هیات مدیره مورخ 95/6/27 درخصوص اخذ مالیات برارزش افزوده از ردیف های درآمدی سازمان که مشمول مالیات برارزش افزوده می باشند بحث وبررسی شد مبالغ 9درصد ارزش افزوده بابت پنج درصد سازمان توسط مالکین  طی هر فیش جداگانه و بنام مهندسان طرف قرارداد واریز گردد و در صورت حساب جداگانه مورد قبول اداره کل مالیاتی برای نامبردگان صادر شود.
  2. درخصوص ساعات برگزاری جلسات هیات مدیره و هیات رئیسه بحث وبررسی شد و مقررشد جلسات هیات رئیسه در ساعت 14 وجلسات هیات مدیره در ساعت 16 برگزار گردد.
  3. مقررشد جلسه هیات مدیره در روز دوشنبه مورخ 95/7/5 دوجلسه از ساعت 16 الی20 برگزار گردد.
  4. جلسه در ساعت19باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ