پیوندها  

جلسه مورخ 95/06/27جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 17 روز دوشنبه مورخ 95/6/27 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. درخصوص مجوز افزایش بیست درصد در سرفصل ردیف هزینه های سال 1394 مطابق بودجه مصوب و همچنین مجوز جابجایی سرفصلها بحث وبررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
  2. باعنایت به نامه خزانه دار سازمان و گزارش مشاور مالیاتی سازمان درخصوص پرونده مالیات برارزش افزوده سازمان در هیات حل اختلاف بدوی و برگ تشخیص صادره بمبلغ یک میلیارد و دویست و هشت میلیون و نهصد و نه هزار ریال و دویست و هشت ریال بابت مالیات برارزش افزوده سالهای از اول مهر 1388 تا پایان اسفند 1392 بحث وبررسی شد و باتوجه به نامه شورای مرکزی به شماره 25030 موزخ 95/3/17 که برانجام موضوع تاکید داشته و به منظور اجتناب از پرداخت بیمه مقررشد باعنایت به برگ تشخیص صادره مذاکرات برای پرداخت مبلغ مورد اشاره در مهلت مقرر تا پایان شهریور ماه جاری صورت گیرد.
  3. با عنایت به بند یک مصوبه هیات مدیره مورخ 95/6/13 درخصوص اخذ مالیات برارزش افزوده از ردیف های مشمول مالیات برارزش افزوده و با عنایت به مذاکره بعمل آمده توسط ریاست سازمان با مدیر کل مالیاتی استان ومعاون مربوطه مقررشد مالیات برارزش افزوده از مالکین اخذ گردد.
  4. باعنایت به بند یک مصوبه هیات مدیره مورخ 95/6/20 درخصوص راه اندازی خانه گفتمان شهری مقررشد آقای مهندس تجری ومهندس اسلانی طی مذاکره و جلسه آقای دکتر کتولی جزئیات موضوع مذکور به همراه هزینه های مربوطه را مشخص نمائید.
  5. درخصوص انتخابات گروه های تخصصی و فراخوان انجام شده بحث وبررسی شد و باعنایت به حدنصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان در کلیه رشته ها مطابق با بند چهارنامه معاونت امور مسکن و ساختمان به شماره 6637/400 مورخ 95/2/20 مقررشد حسب ماده 14 قانون هیات مدیره نسبت به تاسیس کمیسیون های تخصصی هفتگانه ظرف یک هفته اقدام نماید.
  6. جلسه در ساعت 19/25 باذکر صلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ