پیوندها  

جلسه مورخ 95/06/15جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 17 روزدوشنبه مورخ 95/6/15 درمحل سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر نسبت به موارد زیر اخذ تصمیم گردید:

  1. صحبتهای پس ازدستور درخصوص بررسی مصوبات کمیته مقررات ملی و گزارش عملکرد کمیته ارجاع کار انجام و مقرر گردید برنامه ریزی لازم درخصوص لحاظ نمودن موارد مربوطه در دستور کار هیات مدیره صورت پذیرد.
  2. مقررگردید جلسه شنبه هیات مدیره با نگاهی به بافت سنتی و بافت گردی در گرگان خانه کبیری دربافت فرسوده با دعوت دفتر احیاو حفظ بافت تاریخی گرگان بابررسی موضوعات مربوطه مورخ95/6/20 راس ساعت 17 برگزار گردد.
  3. مقرر گردید باتوجه به بررسی و بازدیدهای صورت گرفته درموضوع روند کاری وعملکرد بخش گاز دفاتر نمایندگی حراست محترم باتفاق خزانه دار محترم سازمان و بخش گاز استان آقای موسوی وآقای مهندس آلوستانی نسبت به جمع بندی و ارائه گزارش به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم اقدام نمایند.
  4. نامه به شورای مرکزی ازسوی وزارت راه وشهرسازی آقای مظاهریان 6637/400 مورخ 95/6/20 درخصوص ضوابط مربوط به انتخاب گروههای تخصصی و اختیار هیات مدیره حسب ماده14 قانون درتشکیل کمیسیون های تخصصی بواسطه عددم وجود واجدین شرایط هرگروه قرائت که حسب شرایط نامه مذکور اقدام می گردد.
  5. با توجه به ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال 95 برابر نامه 95/23/56299 مورخ95/6/13 راه وشهرسازی استان و ابلاغ سازمان یه دفاتر نمایندگی درسطح استان جهت اعمال و اجرا مبحث مربوط به درصد تفکیک رشته های چهارگانه برای گروه های ساختمانی به استنادآن مورد بحث وبررسی قرار گرفت مقرر گردید باعنایت به بند3 جلسه 94/12/24 مصوبه هیات مدیره و لحاظ نمودن درصد وزنی هررشته میزان تناسب کاهش بمنظور افزایش به رشته برق در گروه های الف ب و ج بشرح زیر اعلام گردید (جهت ابلاغ از 95/6/16)
هماهنگ کننده 5/9928 6/9902 7/9936
عمران 42/6302 41/6472 39/84
معماری 35/7408 29/82 29/91
مکانیک 8/9838 12/9662 11/9856
برق 8 10 11
  الف ب ج

 

 

 

 

 

گروه دال نیز برابر درصدهای قبلی اعمال می گردد.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ