پیوندها  

جلسه مورخ 95/06/13جلسه هیات مدیره درساعت 17 روز شنبه مورخ 95/6/13 در محل دفترنمایندگی علی آباد با حضور نماینده گان دفتر نمایندگی علی آباد آزادشهرخان ببین و رامیان تشکیل شد و موارد زیر بحث وبررسی قرار گرفت.

  1. باعنایت به بند13 مصوبه هیات مدیره مورخ 95/6/1 درخصوص دریافت مالیات برارزش افزوده ازبابت درآمدهای خدمات سازمان به اعضای محترم سازمان و مالکین مطابق گزارش و اعلام مشاور مالیاتی بحث وبررسی و مقررشد از ردیف های پنج درصد سهم سازمان ، شناسنامه فنی وملکی ، درآمد حاصل از حق نظارت (گاز- قراردادهای نظام مهندسی- بازرسی مجدد)، درآمد هشت درصد گاز، درآمد حاصل از تبلیغات در نشریه و سررسید سازمان، درآمد حاصل از تابلو، درآمد حاصل از آزمایش مصالح (برون سپاری)، درآمد ژئوتکنیک دفاتر(برون سپاری) مالیات بر ارزش افزوده اخذ گردد.
  2. باعنایت به مسئول واحد انفورماتیک به شماره ثبت دبیرخانه 8441 مورخ 95/6/13 درخصوص عدم صدور حکم دبیری مهندس حسام محمدی مقررشد باعنایت به تائید اعضای کمیته ارجاع نظارت حکم دبیری مشارالیه بعنوان دبیر کمیته ارجاع کار نظارت صادر گردد.
  3. گزارش از عملکرد دفترنمایندگی علی آباد و مسائل ومشکلات مربوط به حوزه ساخت وسازها توسط مهندس علمشاهی باحضور رئیس شورای شهر علی آباد ومهندس غیجی نماینده شهرداری علی آباد ارائه گردید و مقررشد در قالب تعامل و تفاهم با شهردار شورای شهر علی آبادکتول دونفر از اعضا جهت همکاری با شهرداری و ارائه گزارشات مربوط به تخلفات در حوزه شهرسازی معرفی گردند.
  4. درخصوص تکمیل ساختمان دفترنمایندگی علی آباد بحث وبررسی شد و مقررشد اقدامات لازم برای تهیه اسناد و مناقصه جهت واگذاری ادامه پروژه به پیمانکار باتوجه به بودجه مصوب وزمان بندی تاپایان بهمن ماه بعمل آید واحد عمرانی سازمان
  5. گزارشی از عملکرد دفتر نمایندگی آزادشهر و مسائل ومشکلات مربوط توسط مهندس علی بیکی ارائه گردید.
  6. مقررشد باعنایت به بند 5 مصوبه مورخ 95/2/11 هیات مدیره اقدام لازم برای ایجاد سطح دسترسی رویت قراردادهای  خدمات مهندسی ارجاع نظارت جهت روسای دفاتر نمایندگی بعمل آید.
  7. مقررشد یک دستگاه رایانه جهت استفاده دردفترنمایندگی علی آباد تهیه گردد.
  8. گزارشی از عملکرد دفتر نمایندگی فاضل آباد و مسائل ومشکلات مربوطه توسط مهندس اسفندیاری پور ارائه گردید.
  9. گزارشی از عملکرد ومسائل و مشکلات دفترنمایندگی خان ببین رامیان ودلند توسط مهندس بیانی ارائه گردید.

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ