پیوندها  

جلسه مورخ 95/06/06جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 17 روز شنبه مورخ95/6/6 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. درخصوص بازنگری نقشه های ساختمان دفتر نمایندگی کلاله و علی آباد توسط گروه منتخب هیات مدیره (مهندسین ایگدری اسلانی فرهمندنیا پسرکلی-آلوستانی) بحث وبررسی و مورد موافقت بعمل آمد.
  2. درخصوص تعرفه خدمات مهندسی سال1395 و مشکلات پیش آمده بحث وبرسی بعمل آمد.
  3. گزارشی از کمیته های سازمان 26کمیته واعضای آنها بحث وبررسی شد ومقررشدکمیته استاندارد به کمیته استانداردمحیط زیست و صرفه جویی انرژی و کمیته رفاه به کمیته رفاهی وورزشی تغییر یابد و تعداد کمیته ها به سی کمیته افزایش یابد
  4. مقررشد مکانی در دفترنمایندگی گنبدکاووس به بسیج مهندسین اختصاص یابد.
  5. باعنایت به بند11 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/5/11 درخصوص مصوبات شماره71مورخ95/5/10 کمیته تحول اداری بحث وبررسی شد وبند یک درخصوص لحاظ نمودن حق مسئولیت آقای سیدالنگی وافزایش حقوق آقای اصغری ( راننده) موردتائید قرار گرفت.
  6. جلسه در ساعت 19باذکر صلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ